Chào mừng quý vị

Employer Assist giúp quý vị có khái niệm về bảo hiểm bồi thường công nhân dành cho chủ nhân tại NSW. Employer Assist đã được đặc biệt thiết kế để giúp quý vị hiểu công dụng của hợp đồng bảo hiểm của mình.

Hãy bắt đầu

Nội dung tài liệu này chỉ là thông tin hướng dẫn tổng quát. Quý vị phải luôn luôn tuân thủ luật lệ liên quan. Muốn biết luật lệ hiện hành, xin quý vị vào  trang mạng pháp luật NSW. Quý vị nên nhờ người làm cố vấn pháp lý độc lập nếu cần được giúp để hiểu đạo luật được áp dụng thế nào đối với tình huống của mình.

QUAY TRỞ LẠI TRANG MẠNG CỦA CHÚNG TÔI