Καλωσορίσατε

Το Πρόγραμμα Employer Assist παρέχει μια γενική επισκόπηση της ασφάλειας αποζημιώσεων εργαζομένων για τους εργοδότες της ΝΝΟ (NSW). Έχει ειδικά σχεδιαστεί για να σας βοηθήσει να καταλάβετε τον τρόπο με τον οποίον λειτουργεί η ασφάλειά σας.

Ξεκινούμε

Το υλικό αυτό περιέχει γενικές πληροφορίες καθοδήγησης μόνο. Θα πρέπει πάντα να συμμορφώνεστε με τη σχετική νομοθεσία. Οι ισχύοντες νόμοι διατίθενται στην ιστοσελίδα νομοθεσιών της ΝΝΟ. Θα πρέπει να ζητήσετε ανεξάρτητες νομικές συμβουλές αν χρειάζεστε βοήθεια με την εφαρμογή του νόμου στην περίπτωσή σας.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΜΑΣ